مرکز تحقیقات تکنولوژی بهداشت محیط- [اخبار پایگاه]
وزارت بهداشت با تاسیس مرکز تحقیقات تکنولوژی بهداشت محیط موافقت اصولی به عمل آورد

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۱/۲۱ | 

مشاهده فایل Untitled_82216.jpg   [حجم: 62 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/1/21]
نشانی مطلب در وبگاه مرکز تحقیقات تکنولوژی بهداشت محیط:
http://iums.ac.ir/find.php?item=273.30273.25461.fa
برگشت به اصل مطلب