دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

طرح های تحقیقاتی خاتمه یافته

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۱۲/۱۱ | 
1-بررسی میزان حذف همزمان آلاینده های فنل و2و4دی کلروفنل از محیط آبی با استفاده ازفرایند اسمزمستقیم

2-ارزیابی آئروژل کامپوزیتی آلومینا – کربنی در حذف بنزن از جریان هوای آلوده در راکتور پیوسته

3-
بررسی کارایی اکسیدان پرسولفات فعال شده با کانی هماتیت جهت حذف همزمان سموم (2,4-D) دی کلروفنکسی استیک اسید و (MCPA) متیل کلروفنکسی استیک اسید از محلولهای آبی

4-
بررسی غلظت ذرات معلق ریز و BTEX در هوای جایگاه های سوخت رسانی منتخب شهر تهران در زمستان 1395

5-
بررسی وضعیت تثبیت لجن در تصفیه خانه های فاضلاب شهری با فرایند لجن فعال ( هوادهی گسترده)

6-
بررسی کارایی حذف سرب با استفاده از نانوکامپوزیت آلژینات سدیم/ بیوسیلیکا/ مگنتیت از محلولهای های آبی

7-
ساخت غشاء کامپوزیت پلیمری بمنظور استفاده در فرآیند اسمز مستقیم با هدف حذف آلاینده بنزن وفنل از محیط آبی

8-تهیه پروفایل آلاینده های هوا شامل آزبست، سرب، بنزو آلفا پایرن و BTEX در حوزه معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی ایران در سال 1396

9-
ارزیابی خطر میکروبی ناشی از ویروس¬های موجود در گرد و غبار هوای تصفیه خانه فاضلاب شهری

10-
ساخت نانو فتوکالیست g-C3N4/TiO2 و C3N4/Bi5O7I و بررسی عملکرد مقایسه ای آنها در فرایند حذف فتوکاتالیستی آنتی بیوتیک های بنزاتین پنی سیلین G و مترونیدازول در محلول های آبی.

11-
بررسی میزان غلظت ترکیبات آلی فرار (VOCs) و فلزات سنگین ناشی از دود قلیان

12-
بهینه سازی فرایند فوتو و سونو الکتروپرسولفات با الکترودهای گرافن- تیتانیوم در حضور نانو ذرات آهن صفر در حذف سم 2 ,4-دی کلروفنوکسی استیک اسید از محیط های آبی با استفاده از طراحی ترکیبی مرکزی

13-
بهینه سازی فرایندهای فوتو و سونو الکتروپراکسون در حذف سم 2 و 4-دی کلروفنوکسی استیک اسید (2,4-D) از محیط های آبی با استفاده از مدل آماری رویه پاسخ

دفعات مشاهده: 60 بار   |   دفعات چاپ: 10 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر