دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

طرح های کشوری(مشترک با وزارت بهداشت)

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۱۲/۱۱ | 
 طرح ملی سنجش آلاینده های ویژه هوا در کلانشهرها با همکاری معاونت بهداشستی دانشگاه
با حمایت مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت

پروژه های خاتمه یافته:

1-
سنجش آلاینده های ویژه هوا در حوزه دانشگاه علوم پزشکی ایران

2-سنجش آلاینده های ویژه هوا در حوزه دانشگاه علوم پزشکی تهران

3-سنجش آلاینده های ویژه هوا در حوزه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

4-سنجش آلاینده های ویژه هوا در حوزه دانشگاه علوم پزشکی اراک

5-سنجش آلاینده های ویژه هوا در حوزه دانشگاه علوم پزشکی البرز

در حال اجرا:


1-سنجش آلاینده های ویژه هوا در حوزه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

2-سنجش آلاینده های ویژه هوا در حوزه دانشگاه علوم پزشکی شیراز

3-سنجش آلاینده های ویژه هوا در حوزه دانشگاه علوم پزشکی مشهد

4-سنجش آلاینده های ویژه هوا در حوزه دانشگاه علوم پزشکی تبریز

5-سنجش آلاینده های ویژه هوا در حوزه دانشگاه علوم پزشکی اهواز، آبادان، ماهشهر
 

دفعات مشاهده: 66 بار   |   دفعات چاپ: 10 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

طرح های کشوری(مشترک با وزارت بهداشت)

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۱۲/۱۱ | 
 طرح ملی سنجش آلاینده های ویژه هوا در کلانشهرها با همکاری معاونت بهداشستی دانشگاه
با حمایت مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت

پروژه های خاتمه یافته:

1-
سنجش آلاینده های ویژه هوا در حوزه دانشگاه علوم پزشکی ایران

2-سنجش آلاینده های ویژه هوا در حوزه دانشگاه علوم پزشکی تهران

3-سنجش آلاینده های ویژه هوا در حوزه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

4-سنجش آلاینده های ویژه هوا در حوزه دانشگاه علوم پزشکی اراک

5-سنجش آلاینده های ویژه هوا در حوزه دانشگاه علوم پزشکی البرز

در حال اجرا:


1-سنجش آلاینده های ویژه هوا در حوزه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

2-سنجش آلاینده های ویژه هوا در حوزه دانشگاه علوم پزشکی شیراز

3-سنجش آلاینده های ویژه هوا در حوزه دانشگاه علوم پزشکی مشهد

4-سنجش آلاینده های ویژه هوا در حوزه دانشگاه علوم پزشکی تبریز

5-سنجش آلاینده های ویژه هوا در حوزه دانشگاه علوم پزشکی اهواز، آبادان، ماهشهر
 

دفعات مشاهده: 67 بار   |   دفعات چاپ: 11 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر